2102850006 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 383, Νέο Ηράκλειο mdaskalopoulos01r@gmail.com

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 383, Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ.: 14122

Τηλέφωνο: 2102850006

Κινητό: 6937316114

Φαξ: 2102850006

E-mail: mdaskalopoulos01r@gmail.com

Υπεύθυνος: ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Κατηγορία: ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

Επισκεψιμότητα: 33307

Ιστοσελίδα: http://www.daskalopoulosalouminia.gr, http://kostologisikoufomaton.gr/prokosto/index.php

Debug toolbar

Debug Toolbar


Debug messages


Initializing ArticlesManager

http://www.daskalopoulosalouminia.gr/articles.php?l=el

No article categories fount

URLs


Host: www.daskalopoulosalouminia.gr

Current URI: /contact.php?l=el

Globals


$template_path: '/templates/corporate'

$page_home_url: 'http://www.daskalopoulosalouminia.gr/index.php?l=el'

$load_slideshow: false

$show_hero_title: true

$template_debug: true

$debug_message_list: array ( 0 => 'Initializing ArticlesManager', 1 => 'http://www.daskalopoulosalouminia.gr/articles.php?l=el', 2 => 'No article categories fount', )

$template:

Page setings


Local setings


Menu